хар томонлама кўк қўтонга ўхшайди. Патлари тиниқ оқ. Бахор ойларида елкасидан  думигача етадиган узун  майин патлар ўсиб чиқади. Мана шу патлари сабабли уни овчилар овлашган ва камайишига сабаб бўлган

Kategoriya: Tabiat bo'limi | Ko'rishlar: 124 | Qo'shilgan: doynub | Sana: 02.04.2020 | Sharhlar (0)

тана формаси билан бошқа қушлардан фарқ қилади. Қирғоқ ва ботқоқликларда учратиш мумкин.  Қарқарасимонлар оиласига мансубқуш туридир. Кулранг қарқаранинг узунлиги 40-49 см бўлиб, вазни 250-300г атрофида бўлади, қанотлари ёйилгандаги холати 71 смдан то 80 смгача бўлиши қайд этилган.

Kategoriya: Tabiat bo'limi | Ko'rishlar: 110 | Qo'shilgan: doynub | Sana: 02.04.2020 | Sharhlar (0)

ўрдаклар оиласига мансуб парранда. Оғирлиги 200-450 г. Оёқ кафти узун, бироқ бармоқлари қисқа. Нарининг устки ггати қўнғир кулранг, қорни оқ, баъзан сарғиш. Кўкрагида қора думалоқ доғи бор. Боши ва бўйни маллақизғиш, ёнидан қораяшил йўл ўтган. Модаси қўнғир, малла ёки кулранг холли. Ёзги туллашдан сўнг нарининг туси модасига ўхшаш бўлиб қолади. Сув хавзалари қирғоқларига уя қуради; 8-11 та тухум қўяди. Тухумларини модаси босади. Сувда яшовчи умуртқасиз хайвонлар, ўсимликлар уруғи, куртаги ва бошқа қисмлар билан озиқланади. Гўшти маззали. Катта овчилик ахамиятига эга.

 

... Читать дальше »

Kategoriya: Tabiat bo'limi | Ko'rishlar: 140 | Qo'shilgan: doynub | Sana: 02.04.2020 | Sharhlar (0)

йирик ўрдак туркумига киради. Олмабош Ўзбекистон текислик хавзаларида, айниқса Хоразм кўллари ва Амударё делтасида учратиш мумкин.

Kategoriya: Tabiat bo'limi | Ko'rishlar: 111 | Qo'shilgan: doynub | Sana: 02.04.2020 | Sharhlar (0)

Ўрдаксимонлилар оиласига мансуб, патлари узун ва ингичка қуш. Республикамиз сув ҳавзаларида учратиш мумкин бўлиб, улар  уя қурмайди. Бахор ва кузги учиб ўтиш пайтида кўп учрайди. Танасининг узунлиги 70 смга яқин, вазни 0.7-1.15 кг. Нари учиш даврида жуда чиройли: боши ва бўйни тўқ қўнғир, бошининг тепа қисми яшил, банафша тусда товланади, кўкраги оқ, орқаси қора йўлли кулранг , қорни кулранг холли оқ, ўрта бошқарув патлари ингичка ва узун. Макиёни қўнғир, боши ва бўйни сарғиш холли, қорни кулранг. Яхши учади ва сузади. Уясини ерга ва ўсимликлар орасига қуради. 6-11 та тухум қуяди. Тухумини 22-23 кун босади. Йилда 2 марта туллайди. Ўсимлик ва сув умуртқа сизлари билан озиқланади. Овланади. Ўзбекистонда бахор ва ку ... Читать дальше »

Kategoriya: Tabiat bo'limi | Ko'rishlar: 124 | Qo'shilgan: doynub | Sana: 02.04.2020 | Sharhlar (0)

мешқобчи қушлар, бир қозон курак оёқлилар туркумига мансуб қушлар оиласи. Тумшуғи узун, пастки қисмида чўзилувчан тери халтаси (мешкоби) бор. Танасининг узхунлиги 130-180 см қанотлари ёйилганда 2.7см гача вазни 10-13кг. Патлари оқ, пушти ёки кулранг тусда товланади. Йирик патлари тоў қўнғир, баъзан қора. Хаво халтаси хамда скелети говак бўлиши туфайли яхши сузади ва учади. Колонна бўлиб денгиз, дарё ва кўл ороллардаги қамишзорларда тўпланади. Дарахт ва ерга уя қуради. Одатда, 2-3 та тухумини нари ва модаси 35-40 кун навбатлашиб босади.болалари 70-75 кунда учирма қилинади. Фатсат балиқлар билан  озиқланади. Ўзбекистонда 2 тури – пушти ва жингалак сақоқуш учрайди.

Kategoriya: Tabiat bo'limi | Ko'rishlar: 111 | Qo'shilgan: doynub | Sana: 02.04.2020 | Sharhlar (0)

унинг катталиги ўрдакдай келади. Табиатда уни бошидаги патлари билан ажратиш мумкин. Барча сув хавзасида учратишимиз мумкин. Асосан балиқлар билан озиқланади.

Kategoriya: Tabiat bo'limi | Ko'rishlar: 114 | Qo'shilgan: doynub | Sana: 02.04.2020 | Sharhlar (0)

Чўпонқушлар оиласига мансуб унч катта бўлмаган сувда сузувчи қуш туридир. Унинг тана узунлиги 36-30  смни ташкил этади, қанотлари ёйилган холатда 19.5-23.5 см, вазни эса 500 г. Дан 1000 гача бўлиши кўзатилади.  

 

Kategoriya: Tabiat bo'limi | Ko'rishlar: 157 | Qo'shilgan: doynub | Sana: 02.04.2020 | Sharhlar (0)

 

ўлаксалар билан овқатланадиган йиртқич қушларнинг вакилларидан бири.  Қора калхат танасининг узунлиги 75-100см. Қанотларини узунлиги 72-85 см тенгдир, қанотларини ёзиб тургандаги холати 250-300 см гача етади. Вазни 7 кг дан 12 кг гача бўлиши қайд этилган.  ... Читать дальше »

Kategoriya: Tabiat bo'limi | Ko'rishlar: 137 | Qo'shilgan: doynub | Sana: 02.04.2020 | Sharhlar (0)

йирик тунги қуш. Қанотларини ёзганда 1,8 м га етади. Уни бошқа япалоқ қушлар каби юмшоқ патлари ва катта кўзидан фарқлаш мумкин. Уясини қояларга, жарларга, ғорларга, катта тошлар остига қуради. 3 тадан 5 тагача бола очади. Укки типик тунги қуш. қуёнлар

Охангарон водийсидаги ... Читать дальше »

Kategoriya: Tabiat bo'limi | Ko'rishlar: 111 | Qo'shilgan: doynub | Sana: 02.04.2020 | Sharhlar (0)

« 1 2 3 4 »