#Eksponat
Angren shahar tarixi muzeyi fondidan 

San‘at asari : O‘rol Tansiqboyev "Arnasoy " .
KP- 3982
Davri: 1969 yil
Holati: Yaxshi
O‘lchami: 90x125 sm
Materiali: Xolst
Texnikasi:bo‘yoq

Kategoriya: Qadimgi tarix bo'limi | Ko'rishlar: 11 | Qo'shilgan: doynub | Sana: 29.08.2023 | Sharhlar (0)

#Ekponat 
Angren shahar tarixi muzeyi fondidan 

San‘at asari  : Ahmarov Ch. A. 
Portret .   SSSR  xalq  artisti  Sora Ishonturayeva  Dezdemona ro‘lida 
Materiali : Xolst 
Texnikasi: tempera
O‘lchami:120 x 90 sm

Kategoriya: Qadimgi tarix bo'limi | Ko'rishlar: 14 | Qo'shilgan: doynub | Sana: 29.08.2023 | Sharhlar (0)

# eksponat
 
Angren shahar tarixi muzeyi fondidan 
KP- 27503 
O‘lchami : h-10,5   d- 13 sm 
Materiali: Sopol
Saqlanish holati : Qoniqarli
Haykalcha - Qo‘chqor boshi ko‘rinishda  ishlangan . Qovunchi madaniyatiga  mansub . Tag va dum  qismlari saqlanmagan .Uning shohlari orqaga  qayrilib elkasiga ulangan.Quloqlari tik ko‘tarilgan,  ko‘zlari avalsimon shaklda bo‘lib , ko‘zlarining qorachig‘  o‘rni chuqur holatda . Burnining ustki va  iyagining ostidagi soqol qismi qoniqarsiz.

 

Kategoriya: Qadimgi tarix bo'limi | Ko'rishlar: 16 | Qo'shilgan: doynub | Sana: 29.08.2023 | Sharhlar (0)

#eksponat 
Angren shahar tarixi muzeyi fondidan .

KP- 15660
Kartina : Ufimsev V.I."Portret  Inna ".
O‘lchami: 84x 60 sm 
Yili: 1960 yil
Materiali: Qog‘oz
Texnikasi: guash

 

Kategoriya: Qadimgi tarix bo'limi | Ko'rishlar: 13 | Qo'shilgan: doynub | Sana: 29.08.2023 | Sharhlar (0)

#Eksponat

KP- 9816
O‘lchami : h-13, d-11 sm 
Materiali : Yarim chinni 
Bo‘limi: "Etnografiya va san‘at" bo‘limi
Saqlanadigan joyi: Angren shahar tarixi muzeyi
Yarim chinni suvenir -Matrushka . Yoshlar va talabalar XII  xalqaro festivali uchun yasatilgan . Chap tomonida festival emblemasi sariq tilla rangda aks etib, o‘rilgan sochga bog‘langan .Egnidagi 
sarafan yashil rangda , oq  no‘xatchalar tasviri bilan bezatilgan .

Kategoriya: Qadimgi tarix bo'limi | Ko'rishlar: 11 | Qo'shilgan: doynub | Sana: 29.08.2023 | Sharhlar (0)


Sopol ko‘za
KP-27642
O‘lchami:  h-15 , d-34
Holati: Qoniqarli
Davri: III- II asrlar 
Tehnikasi:Pishitilgan loydan yasalgan , kulolchilik ishi
Saqlanadigan joyi: Angren shahar tarixi muzeyi
Tavsifi: Qovunchi madaniyatiga mansub ,sopol idish. (mil  avv III -II asr ) ga tegishli. Bo‘yin qismidan qorin sohasi bo‘ylab  joylashgan qo‘l dastagi foydalanish uchun qulay bo‘lgan .
  Noyob ko‘zaga ,oddiy chiziq tortish usulida   romb, zig- zak shaklini eslatuvchi bezaklar bilan chizilganligi kishining diqqatini tortadi .

Hozirda Angren shahar tarixi muzeyining fondida saqlanib kelinmoqda.

Kategoriya: Qadimgi tarix bo'limi | Ko'rishlar: 12 | Qo'shilgan: doynub | Sana: 29.08.2023 | Sharhlar (0)

Kartina :A.E. Viner "Cho‘pon"
KP- 4019
O‘lchami: 168x285 sm
Materiali: Mato , moybo‘yoq
Saqlanadigan joyi: Angren shahar tarixi muzeyi .
Qisqacha tarif: Rassom asarida cho‘ponlarni tasvirlagan . Cho‘ponlar     tog‘u - toshlarda , bir- birlari bilan suhbatlashayotgani  aks ettirilgan.Ularning qiyofasi,  cho‘pon tayog‘i ishonarli tasvirlangan .

Kategoriya: Qadimgi tarix bo'limi | Ko'rishlar: 12 | Qo'shilgan: doynub | Sana: 29.08.2023 | Sharhlar (0)

Kartina : V.A. Ufemsev " Oshxona jixozlari " 
KP- 15607 
 Bo‘limi:  Etnografiya  va san‘at bo‘limi 
O‘lchami : 64x83 sm
Davri: 1956 yil 
Materiali:  mato , moybo‘yoq 
Saqlanadigan joyi : Angren shahar tarixi muzeyi.

Kategoriya: Qadimgi tarix bo'limi | Ko'rishlar: 12 | Qo'shilgan: doynub | Sana: 29.08.2023 | Sharhlar (0)

UZB

Qadimgi tegirmonni ko'ryapmiz, bunday tegirmonlar chekka qishloqlarda va hozirgi kunda ham mavjud. Ko'rib turiganingiz tegirmon bo'ladi, eshak minib olgan va aravasiga bug'doy ortib olib ketayotgan chol maketi, charxpalakni aylantirayotgan ariqdagi suv tasvirlangan.

RUS

Мы видим старую мельницу, такие мельницы есть в отдаленных деревнях и существуют до сих пор. Вы видите мельницу, модель старика, едущего на осле и несущего на своей тележке пшеницу, и изображение воды в канаве, вращающей колесо.

ENG

We see an old mill, there are such mills in remote villages and still exist. You see a mill, a model of an old man riding a donkey carrying wheat on his cart, and an image of water in a ditch turning a wheel.

t.me/Angren_muzey - instagram.com/angren_muzey

Kategoriya: QR ma'lumot | Ko'rishlar: 380 | Qo'shilgan: doynub | Sana: 21.08.2020 | Sharhlar (0)

UZB

Kulolchilik miloddan avvalgi VI-Vming yillarda paydo bo'lganligi tarixdan ma'lum. Keramika loyni qayta ishlash orqali insoniyat tomonidan yaratilgan birinchi materialdir. Kuygan loy, boshqa materiallardan (yog'och, metall, mato) farqli o'laroq, atmosfera bosimiga chidamli va shuning uchun bizning davrimizga qadar saqlanib qolgan. Kulolchilik o'tgan asrlarning vositasidir. Keramika topilgan joydan boshlab, "bu erda bir odam yashagan" deyish mumkin. Ilgari turli xil narsalar sopol buyumlar tomonidan qo'l bilan qilingan, masalan: ko'zalar, kosa, piyola , xum va xumchlar. Ko'rgazmada kulolchilik buyumlari Angren shahridagi Oppartak qishlog'ida topilgan. Sopol buyumlar shakliga qarab, nima uchun ishlatilganligini bilish mumkin.

RUS

Из истории известно, что гончарные изделия появились в VI-Vming годах до нашей эры. Керамика - первый материал, созданный человечеством путем обработки глины. Обожженная глина, в отличие от других материалов (дерево, металл, ткань), устойчива к атмосферному давлению и поэтому сохранилась до нашего времени. Керамика - это орудие прошлых веков. Откуда была найдена керамика, можно сказать, что «здесь жил человек». Раньше из глиняной посуды вручную делали разные вещи, например: кувшины, миски, миски, кувшины и кувшины. На выставке керамика была найдена в деревне Оппартак в Ангрене. В зависимости от формы глиняной посуды можно узнать, для чего она была использована.

ENG

It is known from history that pottery appeared in the VI-Vming years BC. Ceramics is the first material created by mankind by processing clay. Fired clay, unlike other materials (wood, metal, fabric), is resistant to atmospheric pressure and therefore has survived to our time. Ceramics is a tool of the past centuries. Where the ceramics were found from, we can say that "a man lived here." Previously, different things were made from earthenware by hand, for example: jugs, bowls, bowls, jugs and jugs. At the exhibition, pottery was found in the village of Oppartak in Angren. Depending on the shape of the pottery, you can find out what it was used for.

t.me/Angren_muzey - instagram.com/angren_muzey

Kategoriya: QR ma'lumot | Ko'rishlar: 373 | Qo'shilgan: doynub | Sana: 21.08.2020 | Sharhlar (0)

1 2 3 ... 13 14 »