22:31
Qabr toshi haqida

UZB

Qabr toshlari O'rta asrlar eng ko'p uchraydigan yodgorlik turi bo'lib, odamning dafn qilinadigan joyini belgilaydi. Maqbaralar tarixi nafaqat ularning o'lchamlari, shakli, tashqi tomonidagi chizmalar, yozuvlarning mazmuni va o'lchamlarini o'zgartiradi. Maqbaralar evolyutsiyasi jarayonida hududiy farqlarni kuzatish mumkin, ulardan plitalarning ayrim turlarining o'ziga xosligini, ularni ishlab chiqarish markazlarining mavjudligini va ularda tayyorlangan buyumlarning o'ziga xosligini bilib olish mumkin. Albatta yodda tutish kerakki, yodgorliklarning (plitalarning) katta qismi bizga qisman (bo'lak) holatda tushgan.

Qabr toshi Arxeologik qazilma ishlarida topilgan bo'lib, u milodning  V-VI asrlariga mansub. Qadimda qabr toshlariga turli tasvirlar o'yilgan. Xattoki bunday toshlarni qabrga qo'yish urf bo'lgan.

RUS

Надгробия - самый распространенный тип средневекового памятника, определяющий место захоронения человека. История гробниц меняет только их размер, форму, рисунки снаружи, содержание и размеры надписей. В процессе эволюции гробниц можно наблюдать территориальные различия, из которых можно выяснить специфику тех или иных типов плит, наличие центров их производства и специфику изделий, изготовленных в них. Конечно, следует иметь в виду, что большая часть памятников (плит) попала к нам в частичном (фрагментарном) состоянии.

Надгробие было найдено при археологических раскопках и датируется V-VI веками нашей эры. В древности на надгробиях высекали различные изображения. Такие камни было даже принято класть в гробницу.

ENG

Tombstones are the most common type of medieval monument that defines a person's burial site. The history of tombs changes only their size, shape, drawings on the outside, content and dimensions of the inscriptions. In the process of evolution of tombs, territorial differences can be observed, from which it is possible to find out the specifics of certain types of slabs, the presence of centers of their production and the specifics of the products made in them. Of course, it should be borne in mind that most of the monuments (slabs) came to us in a partial (fragmentary) state.

The tombstone was found during archaeological excavations and dates from the 5th-6th centuries AD. In ancient times, various images were carved on tombstones. It was even customary to put such stones in the tomb.

t.me/Angren_muzey - instagram.com/angren_muzey

Kategoriya: QR ma'lumot | Ko'rishlar: 29 | Qo'shilgan: doynub | Baho: 0.0/0
Jami sharhlar: 0
avatar