22:42
Neandertal odam haqida

 

UZB

Neandertallar — qadimgi qazilma odamlar, oʻrta paleolit davri odami hisoblanadi. Paleoantroplarning bir guruhi. Neandertal skelet qoldiqlari (bosh miya qutisi, qovurgʻalarning boʻlaklari, yelka hamda son suyaklari va boshqalar). 1856-yilda Neandertal vodiysida (Germaniyaning Dyusseldorf shahri yaqinidagi neandertal gʻoridan topilgan), shuningdek, OsiyoOʻrta Osiyo ning Boysun togʻlaridan va Afrikada topilgan. Neandertal boʻyi uncha baland boʻlmagan (150-160 sm ga yaqin), miyasi yirik (1700 sm3), lekin hozirgi odamlarnikiga nisbatan sodda tuzilgan, peshonasi anchayin turtib chiqqan, son suyagi boldir suyagiga nisbatan kalta boʻlgan. Neandertal bundan 200—35 ming yil avval — vyurm muzligi davrida Gʻarbiy Yevropada, odatda, gʻorlarda va ungurlarda yashab, yirik va mayda hayvonlarni ovlashgan va terib termachilik qilgan, qurollar yasashgan (Mustye madaniyati). Olov yoqishni (tabiy olov), uni saqlash va undan foydalanishni bilishgan, toʻda boʻlib yashashgan.

RUS

Неандерта́лец, человек неандертальский (лат. Homo neanderthalensis или лат. Homo sapiens neanderthalensis), в советской литературе также носил название палеоантроп — вымерший или ассимилированный представитель рода людей. Некоторые учёные считают неандертальца подвидом Homo sapiens, другие — отдельным видом рода Homo, поэтому до сих пор сохраняется два латинских названия. Возраст останков наиболее ранних неандертальцев (пра—неандертальцев) — около 500 тыс. лет, окончательно сформировались, как вид, около 130—150 тыс. лет назад, последние неандертальцы жили около 40 тысяч лет назад сосуществовали в  с 45 тысяч лет до 40 тыс. лет назад. Неандертальцы населяли Европу и среднюю Азию. Название «неандерталец» происходит от долины Неандерталь в Германии, где был найден череп одного из представителей.

ENG

Neanderthal man, Neanderthal man (lat.Homo neanderthalensis or lat.Homo sapiens neanderthalensis), in Soviet literature was also called paleoanthropus - an extinct or assimilated representative of the genus of people. Some scientists consider Neanderthal a subspecies of Homo sapiens, others - a separate species of the genus Homo, therefore, two Latin names are still preserved. The age of the remains of the earliest Neanderthals (Proto-Neanderthals) - about 500 thousand years, finally formed as a species, about 130-150 thousand years ago, the last Neanderthals lived about 40 thousand years ago, coexisted from 45 thousand years to 40 thousand years ago. years ago. Neanderthals inhabited Europe and Central Asia. The name "Neanderthal" comes from the Neandertal Valley in Germany, where the skull of one of the representatives was found.

t.me/Angren_muzey - instagram.com/angren_muzey

Kategoriya: QR ma'lumot | Ko'rishlar: 1270 | Qo'shilgan: doynub | Baho: 0.0/0
Jami sharhlar: 0
avatar