23:17
Mug'xona haqida

UZB

Mug'xona.
Angren daryosida mingdan ortiq qo'rg'onlar qoldiqlari topilgan. Arxeologlar: O.M. Rastovtsev va M. Qosimov daryoning yuqori oqimidagi qo'rg'onlarini o'rganishgan, bu qabriston Mug'xonadir. Ushbu mug'xona IV-VI asrlarga borib taqaladi, ushbu mug'ona boshqa joylardan topilgan mbug'xonalardan farq qiladi. Chunki bu mug'ona yer ostida edi. 6-7 kishi, ba'zi hollarda bir yoki bir nechta oila a'zolari qabristonlarga ko'milgan. Keyin eski jasadlarni orqarog'iga surib yana ichlariga yangilarini qo'yishdi.

RUS

Мугхана
На реке Ангрен найдено более тысячи руин замков. Археологи: О. Растовцев и М. Касимов изучали укрепления в верховьях реки, где находится кладбище Мугхана. Этот Мугхана восходит к IV-VI векам, и этот Мугхана отличается от других Мугхана, найденных в других местах. Потому что это было под землей. На кладбищах хоронят 6-7 человек, в некоторых случаях одного или нескольких членов семьи. Затем они отодвинули старые трупы и положили внутрь новые.

ENG

Mughana
More than a thousand castle ruins have been found on the Angren River. Archaeologists: O. Rastovtsev and M. Kasimov studied fortifications in the upper reaches of the river, where the Mugkhan cemetery is located. This Mughana dates back to the 4th-6th centuries, and this Mughana is different from other Mughana found elsewhere. Because it was underground. 6-7 people are buried in cemeteries, in some cases one or more family members. Then they pushed the old corpses aside and put new ones inside.

t.me/Angren_muzey - instagram.com/angren_muzey

Kategoriya: QR ma'lumot | Ko'rishlar: 41 | Qo'shilgan: doynub | Baho: 0.0/0
Jami sharhlar: 0
avatar